JOBS

Learner Grain Grader / Leerder Graangradeerder:Oranjerivier, Northern Cape

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV

Job Description

Kern doel van die pos:

Verleen hulp aan die Silo Bestuurder en Graangradeerder m.b.t. die werking van die silo en bepaling van die graad van kommoditeite op ‘n etiese en regverdige manier.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12;
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Goeie interpersoonlike vaardighede;
 • Liggaamlike vaardighede om die werk te kan doen (klim van Silos ens);
 • Sterk administratiewe orientasie.

Verantwoordelikhede:

 • Gradering van kommoditeite (graan) onder toesig;
 • Beheer van voorraad;
 • Voldoen aan veiligheidsregulasies so ook voedselveiligheid;
 • Byhou van administrasie.

Main purpose of the position:

Provide assistance to the Silo Manager and Grain Grader regarding the operation of the silo and the determination of the degree of commodities in an ethical and fair manner.

Minimum Requirements:            

 • Grade 12;
 • Driver’s license.

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Good interpersonal skills;
 • Strong physical health in order to do the work (to be able to climb the Silo etc);
 • Strong administrative skills.

Responsibilities:

 • Grading of commodities (grain) under supervision;
 • Control of inventory;
 • Comply with food safety and occupational safety standards;
 • Maintaining administration.

Related Articles

Back to top button