JOBS

Reporter:Media24-Cape Town, Western Cape

Job Description

Son is op soek na ’n puik en ervare nuusverslaggewer in sy Kaapse kantoor. Die verslaggewer moet daartoe in staat wees om berigte te kan ontgin, na te vors en daaroor verslag te kan doen. Die verslaggewer moet reeds ’n uitgebreide kontaknetwerk hê.

Die geskikte kandidaat sal die vermoë hê om die storie agter die storie te gaan haal en met unieke inligting vorendag te kom wat nie elders beskikbaar is nie. Die verslaggewer moet ’n aanvoeling vir digitale joernalistiek hê, en video’s en foto’s kan neem. Die geskikte kandidaat sal blitsig kan skryf en onder druk kan werk. Die persoon moet ook bereid wees om soms ongereelde ure, naweke, vakansiedae en oortyd te werk.

Son is looking for an excellent, experienced news reporter in its Cape Town office. The reporter must be able to source, investigate and report. The reporter should have an existing and extensive contact network. The suitable candidate will have the ability to get the story behind the story and gather unique information that is not available elsewhere.

READ ALSO:  Beauty Assistant - Kuruman Mall(CLK 1759) -

The reporter should have a good understanding of digital journalism, be able to record video and take photos. The suitable candidate will be able to work quickly and under pressure.  The successful candidate must also be willing to work irregular hours, overtime, weekends, and public holidays from time to time.

Pligte

 • Identifiseer berigte.
 • Doen verslag oor brekende nuus en skryf opvolgberigte.
 • Hou ‘n netwerk van kontakte in stand.

Job Outputs

 • Identify stories.
 • Report breaking news and write follow-up articles.
 • Maintain a contact network.

Vaardighede en bevoegdhede

 • Die vermoë om met gemak in ‘n digitale, multiplatform-omgewing te werk met vaardighede in sosiale media, asook die neem van foto’s en videos.
 • Uitstekende taal- en skryfvaardighede in Afrikaans.
 • ’n Sterk nuussin.

Skills and Competencies

 • The ability to work comfortably in a digital, multi-platform environment, with skills in social media, photography, and videography.
 • Excellent Afrikaans language and writing skills.
 • Strong news sense.
READ ALSO:  Cashier - Mercedes-Benz Bedfordview

Kwalifikasies en ondervinding

 • ’n Toepaslike tersiêre kwalifikasie.
 • ’n Geldige rybewys.
 • Ten minste 4 jaar ervaring as ’n verslaggewer.

Qualifications and Experience

 • A relevant tertiary qualification.
 • A valid driver’s licence.
 • At least 4 years’ experience as a reporter.

Closing Date: 7 July 2023

Given the employment equity policy of Media24, preference will be given to suitable candidates from the designated groups.

Ingevolge Media24 se diensbillikheidsbeleid sal aan geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur gegee word.

Related Articles

Back to top button