JOBS

Insurance Advisor / Versekersingsadviseur

Job Description

Kern doel van die pos:

Kliëntediens bevorder, retensie en werwing van nuwe besigheid (korttermynversekering) binne die FAIS raamwerk.

Vereistes:

 • Graad 12 met wiskunde en/of rekeningkunde;
 • FAIS Akkreditasie (NQF5 en RE5 Voltooi);
 • Minstens 3 jaar ondervinding in korttermynversekering (landbou, kommersieël en persoonlike-lyne)
 • Ondervinding binne ‘n bestuursomgewing;
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Uitstekende verkoops en bemarkingsvaardighede;
 • Uitstekende interpersoonlike vaardighede.

Verantwoordelikehede:

 • Verkryging van nuwe besigheid;
 • Behoud van bestaande besigheid;
 • Bestuur van die tak.

Main purpose of the position:

To promote customer service, retention and recruitment of new business (short term) within the FAIS frame work.

Requirements:

 • Grade 12 with maths and/or accounting;
 • FAIS Accreditation (NQF5 plus RE completed);
 • At least 3 years of experience in short-term insurance (agricultural, commercial and personal lines);
 • Previous experience in a managerial role;
 • Valid drivers license.
READ ALSO:  Mukuru Is Looking For A Bookkeeper

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Excellent sales and marketing skills;
 • Exceptional interpersonal skills.

Responsibilities:

 • Sourcing of new business;
 • Retain current business;
 • Fulfil managerial function.

Related Articles

Back to top button