JOBS

Clerk / Klerk

Job Description

Kern doel van die pos:

Effektiewe hantering van alle administratiewe take met betrekking tot die administrasie afdeling

Minimum Vereistes:

 • Graad 12;
 • 1 -2 jaar ondervinding in handelsomgewing;

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Syfervaardig;
 • Goeie organisasie vermoë;
 • Goeie verkopevaardighede.

Verantwoordelikhede:

 • Hanteer fakture en joernale;
 • Byhou van administrasie.

Main purpose of the position:

Effective handling of all administrative tasks with regard to the administration department.

Minimum Requirements:          

 • Grade 12;
 • 2-3 years experience in a trade branch a recommendation;

Skills:

 • Computer literate (MS Office);
 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Good numerical ability;
 • Good organisational skills;
 • Good sales skills.

Responsibilities:

 • Maintaining administration;
 • Handle invoices and journals.
READ ALSO:  Dis-Chem Pharmacies Limited is hiring a Casual Store Cleaner in Port Elizabeth, Eastern Cape

Related Articles

Back to top button