JOBS

Parts Marketer / Onderdele Bemarker

Job Description

Kern doel van die pos:

Uitvoer van toegedeelde verantwoordelikhede, bemarking en kliëntediens binne ʼn Onderdele omgewing.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12;
 • 3-6 maande in diens opleiding – Meganisasie;
 • 1-2 jaar ondervinding sal tot voordeel wees;
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:

 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Goeie kommunikasie in Afrikaans en Engels;
 • Verskoopsvaardigheid;
 • Organisatoriese vermoë;
 • Bemarking.

Verantwoordelikhede:

 • Lewer kliëntediens en bemarking;
 • Kontanthantering;
 • Voorraadbeheer;
 • Rakversorging;
 • Uitvoer van administratiewe funksies.

Main purpose of the position:

Execution of assigned responsibilities, marketing and customer service within the parts environment.

Minimum Requirements:           

 • Grade 12;
 • 3-6 months in service training – Mechanisation;
 • 1-2 years of relevant experience will beneficial;
 • Valid drivers license.

Skills:

 • Computer literate (MS Office);
 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Sales skills;
 • Organisational ability;
 • Marketing.
READ ALSO:  Delivery Driver - ebike / scooter / car

Responsibilities:

 • Provide customer service and marketing;
 • Cash handling;
 • Inventory management;
 • Shelf care;
 • Performing administrative functions.

Related Articles

Back to top button