JOBS

Junior Marketer / Junior Bemarker

Job Description

Kern doel van die pos:

Verhoog die winsgewendheid van OVK groep en beperk risiko’s deur die effektiewe vooruitbeplanning en strukturering van graan transaksies.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12;
 • Graad of Diploma in Bemarking voordelig;
 • 1-2 jaar vorige ondervinding binne ‘n lusern en bemarking omgewing;
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Uitstekende interpersoonlike vaardighede;
 • Uitstekende bemarkingsvaardighede;
 • Uitstekende onderhandelingsvaardighede;
 • Moet onder druk kan funksioneer;
 • Uitstekende konflikhanteringsvaardighede;
 • Sterk analitiese en probleem oplossingsvaardighede.

Verantwoordelikhede:

 • Bemarking en administrasie van lusern en alternatiewe gewasse teen gestelde begrotingsdoelwitte
 • Onderhandel pryse en bereiking van marge doelwitte;
 • Innoverende bemarking en ontwikkeling van markte.

Main purpose of the position:

Increase the profitability of the OVK Group and limit risks through the effective planning and structuring of grain transactions.

READ ALSO:  Grade 0 Teacher vacancy at Glenwood House School in George, Western Cape

Minimum Requirements:            

 • Grade 12;
 • Degree or Diploma in Marketing an advantage;
 • 1-2 years’ previous experience within a Lucerne and marketing environment;
 • Valid drivers license.

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Excellent interpersonal skills;
 • Excellent marketing skills;
 • Excellent negotiation skills;
 • Must be able to cope under pressure;
 • Excellent conflict handling skills;
 • Strong analytical and problem solving skills.

Responsibilities:

 • Marketing and administration of lucerne and alternative crops against set budget and objectives
 • Negotiate prices and achieve margin targets
 • Innovative marketing and marketing development.

Related Articles

Back to top button